Bordó de muntanya Ref. 17

Bordó de castanyer amb bany de color, envernissat, corretja, puntera de ferro o goma.

Referència: 

17

Altura: 

125 cm

Diàmetre: 

19-23 mm Ø