Bordó de muntanya Ref. 15

Bordó de castanyer amb bany de color, envernissat, corretja, puntera de ferro.

Referència: 

15

Altura: 

125 cm

Diàmetre: 

23-30 mm Ø